Ασφάλεια- κάμερες

Η ασφάλεια μιας επιχείρησής αποτελεί ένα μείζον ζήτημα αυτή την εποχή. Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες καταφεύγουν σε αξιόπιστες λύσεις που αφορούν στην ασφάλεια του χώρου αλλά και την διαδικτυακή. Στον τομέα της ασφάλειας η beeasy δραστηριοποιείται και προσφέρει λύσεις που κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ACCESS CONTROL

Τόσο η αποθήκευση, όσο και η ασφάλεια των πληροφοριών της επιχείρησής σας, αλλά και των πελατών σας εξαρτώνται από τη σωστή εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. Η beeasy αναλαμβάνει ολοκληρωμένα το έργο της ασφάλειας των δεδομένων σας.

Η πολυετής  εμπειρία και η πιστοποιημένη τεχνογνωσία μας επιτρέπουν  να εκτιμήσουμε το επίπεδο ασφάλειας σε μία επιχείρηση και να υποδείξουμε τα κατάλληλα προϊόντα και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων της, καθώς  και τη βελτιστοποίηση της πολιτικής ασφάλειας.

Αυτά που προσφέρουμε στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων:

Firewalls δικτύου: 

 • Ξεκινάμε με την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης
 • Εγκαθιστούμε και παραμετροποιούμε τις συσκευές Firewall με βάση το στρατηγικό μας σχεδιασμό
 • Επικαιροποιούμε και βελτιώνουμε την αρχιτεκτονική του Firewall καθώς και της πολιτικής ασφάλειάς του
 • Κάνουμε συνεχή έλεγχο των logs , τα οποία αναλύουμε και αρχειοθετούμε
 • Υποβάλλουμε έκθεση σε τακτική βάση 

VPN δίκτυα

 • Σχεδιάζουμε τη συνολική αρχιτεκτονική VPN και στη συνέχεια εγκαθιστούμε τον εξοπλισμό και παραμετροποιούμε  τις λύσεις VPN που επιλέχθηκαν
 • Οι λύσεις VPN  περιλαμβάνουν: SSL VPN Remote Access, IPSec VPN Remote Access, Site-to-Site VPN,  dynamic multipoint virtual private network (DMVPN)
 • Διαμορφώνουμε  και διαχειριζόμαστε τους Routers, των VPN συσκευών
 • Κάνουμε καθημερινό monitoring, επίλυση προβλημάτων αλλά και βελτίωση στην αρχιτεκτονική του VPN 
 • Διαχειριζόμαστε τα δικαιώματα χρηστών VPN, δημιουργούμε ή διαγράφουμε χρήστες, ενώ γίνεται και καταγραφή και έλεγχος με MS Active Directory και SSO, Tokens κ.λπ.
 • Διενεργούμε συνεχή έλεγχο των logs , τα οποία αναλύουμε και αρχειοθετούμε
 • Υποβάλλουμε έκθεση σε τακτική βάση 

Ασφάλεια ασύρματου δικτύου

 • Αναλαμβάνουμε είτε τον αρχικό σχεδιασμό είτε την αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και τις βελτιωτικές αλλαγές όπου απαιτούνται
 • Εγκαθιστούμε και παραμετροποιούμε τον απαραίτητο ασύρματο εξοπλισμό
 • Χρησιμοποιούμε πάντα τα πιο σύγχρονα και ενημερωμένα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, και αυθεντικοποίησης
 • Προσφέρουμε δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των ασύρματων συσκευών
 • Ενημερώνουμε τον πελάτη σε περιπτώσεις προσπάθειας παραβίασης
 • Υποβάλλουμε έκθεση σε τακτική βάση 

Ασφάλεια συσκευών – χρηστών

Σε επίπεδο χρηστών, γίνεται βάσει σχεδιασμού παραμετροποίηση και δίδονται δυνατότητες ελεγχόμενης πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα, οι συσκευές προστατεύονται από κακόβουλες διαδικτυακές επιθέσεις και οι θύρες USB παραμένουν ενεργές ή απενεργοποιούνται.  

Ζήτησε τώρα μελέτη και προσφορά για της υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ

Ακολουθώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες καμερών IP ή αναλογικών, θα σας βοηθήσουμε να βρείτε την καλύτερη λύση για το δικό σας χώρο, ενώ θα έχετε την απαραίτητη υποστήριξη εγκατάστασης – αναβάθμισης – service από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. 

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη του χώρου έτσι ώστε να προτείνουμε το ολοκληρωμένο σύστημα καμερών με το οποίο θα επιτύχετε τη μέγιστη κάλυψη του χώρου και εγκαθιστούμε τις κάμερες, καθώς και τους servers αποθήκευσης δεδομένων. 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάμερες ασφαλείας και να είστε εναρμονισμένοι με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερωθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.dpa.gr

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε πώς μπορείτε να αυξήσετε την ασφάλεια της επιχείρησής σας

  * Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

  Ζητήστε προσφορά