Τηλεφωνικά κέντρα

Ένα τηλεφωνικό κέντρο για πολλούς επαγγελματικούς κλάδους αποτελεί κλειδί για την αποδοτική λειτουργία τους.  Για το λόγο αυτό ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα, αξιοπιστία, επεκτασιμότητα και smart λειτουργίες. Έτσι η επιχείρηση θα απολαμβάνει σύγχρονες δυνατότητες και με τη σειρά της θα παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στους πελάτες και τους επισκέπτες της. Ταυτόχρονα, ζητούμενο για κάθε επιχείρηση είναι το να εξοικονομεί χώρο, αλλά και κόστος απόκτησης, συντήρησης και λειτουργίας.

Η έμπειρη ομάδα τεχνικής υποστήριξης της beeasy ξεκινά από την ανάλυση των αναγκών τηλεφωνίας του κάθε πελάτη έτσι ώστε εν συνεχεία να προτείνει τον κατάλληλο και πιο αποδοτικό εξοπλισμό, αξιοποιώντας παράλληλα τυχόν υπάρχουσα υποδομή και υπάρχουσες τηλεφωνικές συσκευές που μπορούν να αναβαθμιστούν. Η beeasy μπορεί να σας προτείνει και λύσεις VoIP τηλεφωνίας εάν το χρειάζεστε.

Στη συνέχεια και αφού καταρτιστούν όλα τα σενάρια επικοινωνίας και διασυνδέσεων που χρειάζεται η κάθε επαγγελματική μονάδα, αναλαμβάνουμε τις εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του VoIP τηλεφωνικού κέντρου (asterisk, grandstream κ.α.), αλλά και των τηλεφωνικών συσκευών.

Στο τέλος παραδίδεται από εμάς ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο που έχει προσαρμοστεί εξατομικευμένα στις ανάγκες του πελάτη μας, με IVR, voicemail, διασυνδέσεις τηλεφωνικών κέντρων υποκαταστημάτων ή διαφορετικών κτιρίων. Φυσικά η ομάδα της beeasy αναλαμβάνει και την υποστήριξη του τηλεφωνικού σας κέντρου, με δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης τηλεφωνικών συσκευών, παραμετροποιήσεις και αλλαγές καθώς και επεκτάσεις όταν θα τις χρειαστείτε.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε το Τηλεφωνικό Κέντρο να δουλέψει προς όφελός σας

    * Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

    Ζητήστε προσφορά