ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Μικρές Επιχειρήσεις

Ανεξάρτητα από το μέγεθος μιας επιχείρησης η ανάγκη για δικτύωση, αυτοματισμούς και ταχύτητα παραμένει η ίδια. Ενδεχομένως μια μικρή επιχείρηση να μη χρειάζεται ή και να μην έχει τη δυνατότητα να απασχολεί σε σταθερή και μόνιμη βάση τεχνικό IT- support. Σίγουρα όμως χρειάζεται λύσεις και υποστήριξη υψηλού επιπέδου, εγγύηση καλής λειτουργίας και έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν όσον αφορά στο WiFi, το τηλεφωνικό κέντρο, το εσωτερικό δίκτυο, τους servers, τις πληροφοριακές συσκευές, την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε μικρές επιχειρήσεις η beeasy μπορεί να προσφέρει:

  • Δομημένη καλωδίωση
  • Γραμμή internet υψηλών ταχυτήτων upload/download
  • Παραμετροποίηση router
  • IT Support: πλήρης τεχνική υποστήριξη σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές
  • Εγκατάσταση server και rack
  • Τηλεφωνικά κέντρα: Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση VoIP τηλεφωνικών κέντρων
  • Ασφάλεια- κάμερες: Υποστήριξη για την ασφάλεια των δικτύων και των δεδομένων. Προμήθεια και εγκατάσταση καμερών ασφαλείας

Το παρακάτω παράδειγμα υποστήριξης των αναγκών της εταιρείας με κωδικό πελάτη #SB2022220506  είναι ενδεικτικό των λύσεων που μπορεί να προσφέρει η beeasy σε μικρές επιχειρήσεις.

το δεδομένο

Επιχείρηση με φίλτρα νερού #SB2022220506 ήθελε να δρομολογεί τις τηλεφωνικές τις κλήσεις στο κατάλληλο τμήμα, να εφαρμόσει time conditions, να διαχειρίζεται τις κλήσεις της εταιρείας και από κινητά τηλέφωνα έξω από την εταιρεία. Παράλληλα, έχοντας ως βασικά ζητούμενα το να είναι ασφαλή τα πληροφοριακά δεδομένα της εταιρείας, να μην κολλάνε τα συστήματα, οι εργασίες που έχουν προτεραιότητα να μην διακόπτονται ποτέ, ζήτησε τη βοήθειά μας.

η λύση της beeasy

Η beeasy εγκατέστησε VoIP τηλεφωνικό κέντρο της Grandstream στον πελάτη #SB2022220506. Τοποθετήθηκαν τα κατάλληλα ηχητικά μηνύματα και το IVR για τη σωστή δρομολόγηση των κλήσεων, ενώ εγκαταστάθηκαν shoft phones σε κινητά ώστε να δρομολογούνται σε αυτά οι κλήσεις με βάση το σενάριο επικοινωνίας της εταιρείας.

Το εσωτερικό δίκτυο internet της εταιρείας καθώς και το WiFi παραμετροποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιείται το Quality of Service και το high availability, καθώς και να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία κρίσιμων τομέων.

Εγκαταστάθηκε rack, server και back up σύστημα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ασφάλεια και high availability. Η κατάλληλη παραμετροποίηση, η δεύτερη back up γραμμή internet στην οποία το σύστημα αυτόματα μεταπίπτει σε περίπτωση μη λειτουργίας της βασικής γραμμής, καθώς και η εγκατάσταση ups εξασφάλισαν το business continuity.

Φόρμα προσφοράς

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και κάποιος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για την προσφορά σας.