Αποθήκη - Logistics

Διαχείριση δικτύων Αποθήκων - Logistics

Για μεγάλες επιχειρήσεις η beeasy παρέχει υποστήριξη τόσο ως εγκαταστάτης κατά την αρχική εγκατάσταση, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τους για IT support σε δίκτυα και υποδομές.

Σε μεγάλες επαγγελματικές μονάδες η beeasy μπορεί να προσφέρει:

  • Δομημένη καλωδίωση 
  • τοποθέτηση  access point
  • Παραμετροποίηση router
  • Δικτυακή διασύνδεση σημείων (πχ. Αποθήκη με κεντρικό κατάστημα) μέσω VPN 
  • IT Support: πλήρης τεχνική υποστήριξη σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές
  • Εγκατάσταση server και rack
  • Τηλεφωνικά κέντρα: Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση VoIP τηλεφωνικών κέντρων
  • Ασφάλεια- κάμερες: Υποστήριξη για την ασφάλεια των δικτύων και των δεδομένων. Προμήθεια και εγκατάσταση καμερών ασφαλείας
  • Συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης – access control: Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων Ευρωπαϊκών συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης, με κάρτα ή με βιομετρικά στοιχεία

Το παρακάτω παράδειγμα υποστήριξης των αναγκών της εταιρείας με κωδικό πελάτη #CO2024368 είναι μια ενδεικτική λύση που προσέφερε η beeasy σε Εταιρεία leader στον κλάδο logistics στη Θεσσαλονίκη.

το δεδομένο

Η εταιρεία δημιούργησε νέες εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα αποθήκη 12.000 τ.μ και νέο κτίριο διοικητικών υπηρεσιών. Είχε ανάγκη από δικτυακό εξοπλισμό, ενσωμάτωση στο δίκτυο της εταιρείας, τηλεφωνικό κέντρο.

η λύση της beeasy

Η beeasy ανέλαβε να προμηθεύσει τον πελάτη με τον απαιτούμενο δικτυακό εξοπλισμό και να εγκαταστήσει access points κορυφαίας τεχνολογίας για κάλυψη αναγκών συστήματος WMS (warehouse management system). Αποθήκη και διοικητικό κτήριο συνδέθηκαν μέσω VPN με τους κεντρικούς servers.
Εγκαταστάθηκε VoIP τηλεφωνικό κέντρο το οποίο παραμετροποιήθηκε κατάλληλα με IVR, ηχητικά μηνύματα, εσωτερικές γραμμές και χρονικούς περιορισμούς, προκειμένου να εξυπηρετεί το σενάριο επικοινωνίας της εταιρείας.

Φόρμα προσφοράς

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και κάποιος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για την προσφορά σας.