ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Συνεργασία με εργοστάσια

Πέρα από τις εγκαταστάσεις και τις ρυθμίσεις του δικτυακού εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων η beeasy αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για την παροχή υψηλού επιπέδου outsourcing τεχνικής υποστήριξης για εργοστάσια.

Σε εργοστάσια η beeasy μπορεί να προσφέρει:

  • Δομημένη καλωδίωση
  • τοποθέτηση  access point
  • Παραμετροποίηση router
  • Δικτυακή διασύνδεση σημείων (πχ. Αποθήκη με κεντρικό κατάστημα) μέσω VPN
  • IT Support: πλήρης τεχνική υποστήριξη σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές
  • Εγκατάσταση server και rack
  • Τηλεφωνικά κέντρα: Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση VoIP τηλεφωνικών κέντρων
  • Ασφάλεια- κάμερες: Υποστήριξη για την ασφάλεια των δικτύων και των δεδομένων. Προμήθεια και εγκατάσταση καμερών ασφαλείας
  • Συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης – access control: Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων Ευρωπαϊκών συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης, με κάρτα ή με βιομετρικά στοιχεία

Το παρακάτω παράδειγμα υποστήριξης των αναγκών της εταιρείας με κωδικό πελάτη #BI20210321 είναι ενδεικτικό των λύσεων που μπορεί να προσφέρει η beeasy σε εργοστάσια.

το δεδομένο

Εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων στην Ημαθία #BI20210321 είχε τακτικές ανάγκες ρύθμισης του εσωτερικού του δικτύου, αλλά και έκτακτα ζητήματα που προέκυπταν στις δικτυακές του υποδομές. Συχνά η ανταπόκριση στην επίλυση προβλημάτων ή στις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης δεν είχε την ταχύτητα αλλά και την ποιότητα που απαιτούνταν.

η λύση της beeasy

Η beeasy προσέφερε ετήσιο συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης και αφού φρόντισε για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου του πελάτη #BI20210321, στη συνέχεια φρόντιζε είτε με απομακρυσμένη βοήθεια είτε με προγραμματισμένες φυσικές επισκέψεις να συντηρεί και να φροντίζει για την άριστη λειτουργία του δικτύου και των πληροφοριακών υποδομών του εργοστασίου.

Φόρμα προσφοράς

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και κάποιος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για την προσφορά σας.